Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Kumpulan port paling banyak di gunakan

Sabtu, 28 Mei 2022 | Mei 28, 2022 WIB | 0 Views Last Updated 2022-09-03T04:14:04Z

Kumpulan port

Masterwifinetworksolution, Selamat datang di blog resmi dari channel youtube Master Wifi Network Solution solusi internet untuk anda. Pada halaman ini, kumpulan port-port yang saya kumpulkan dan anda perlu untuk mengetahui banyak nya port dan digunakan untuk apa saja karena port ini adalah port pada umum nya secara internasional. Berikut kumpulan port dan kegunaan nya:


1/tcp = tcpmux

3/tcp = compressnet

7/tcp = echo

9/tcp = discard

13/tcp = daytime

17/tcp = qotd

19/tcp = chargen

20/tcp = ftp-data

21/tcp = ftp

22/tcp = ssh

23/tcp = telnet

24/tcp = priv-mail

25/tcp = smtp

26/tcp = rsftp

33/tcp = dsp

37/tcp = time

42/tcp = nameserver

43/tcp = whois

49/tcp = tacacs

53/tcp = domain

70/tcp = gopher

79/tcp = finger

80/tcp = http

81/tcp = hosts2-ns

82/tcp = xfer

83/tcp = mit-ml-dev

84/tcp = ctf

85/tcp = mit-ml-dev

88/tcp = kerberos-sec

89/tcp = su-mit-tg

90/tcp = dnsix

99/tcp = metagram

100/tcp = newacct

106/tcp = pop3pw

109/tcp = pop2

110/tcp = pop3

111/tcp = rpcbind

113/tcp = ident

119/tcp = nntp

125/tcp = locus-map

135/tcp = msrpc

139/tcp = netbios-ssn

143/tcp = imap

144/tcp = news

146/tcp = iso-tp0

161/tcp = snmp

163/tcp = cmip-man

179/tcp = bgp

199/tcp = smux

211/tcp = 914c-g

212/tcp = anet

222/tcp = rsh-spx

256/tcp = fw1-secureremote

259/tcp = esro-gen

264/tcp = bgmp

280/tcp = http-mgmt

311/tcp = asip-webadmin

366/tcp = odmr

389/tcp = ldap

406/tcp = imsp

407/tcp = timbuktu

416/tcp = silverplatter

417/tcp = onmux

425/tcp = icad-el

427/tcp = svrloc

443/tcp = https

444/tcp = snpp

445/tcp = microsoft-ds

458/tcp = appleqtc

464/tcp = kpasswd5

465/tcp = smtps

481/tcp = dvs

497/tcp = retrospect

500/tcp = isakmp

512/tcp = exec

513/tcp = login

514/tcp = shell

515/tcp = printer

524/tcp = ncp

541/tcp = uucp-rlogin

543/tcp = klogin

544/tcp = kshell

545/tcp = ekshell

548/tcp = afp

554/tcp = rtsp

555/tcp = dsf

563/tcp = snews

587/tcp = submission

593/tcp = http-rpc-epmap

616/tcp = sco-sysmgr

617/tcp = sco-dtmgr

625/tcp = apple-xsrvr-admin

631/tcp = ipp

636/tcp = ldapssl

646/tcp = ldp

648/tcp = rrp

666/tcp = doom

667/tcp = disclose

668/tcp = mecomm

683/tcp = corba-iiop

687/tcp = asipregistry

691/tcp = resvc

700/tcp = epp

705/tcp = agentx

711/tcp = cisco-tdp

714/tcp = iris-xpcs

749/tcp = kerberos-adm

765/tcp = webster

777/tcp = multiling-http

783/tcp = spamassassin

787/tcp = qsc

800/tcp = mdbs_daemon

801/tcp = device

808/tcp = ccproxy-http

873/tcp = rsync

888/tcp = accessbuilder

898/tcp = sun-manageconsole

900/tcp = omginitialrefs

901/tcp = samba-swat

902/tcp = iss-realsecure

903/tcp = iss-console-mgr

911/tcp = xact-backup

912/tcp = apex-mesh

990/tcp = ftps

992/tcp = telnets

993/tcp = imaps

995/tcp = pop3s

999/tcp = garcon

1000/tcp = cadlock

1001/tcp = webpush

1002/tcp = windows-icfw 

1010/tcp = surf 

1021/tcp = exp1

1022/tcp = exp2

1023/tcp = netvenuechat

1024/tcp = kdm

1025/tcp = NFS-or-IIS

1026/tcp = LSA-or-nterm

1027/tcp = IIS 

1029/tcp = ms-lsa

1030/tcp = iad1

1031/tcp = iad2

1032/tcp = iad3

1033/tcp = netinfo

1034/tcp = zincite-a

1035/tcp = multidropper

1036/tcp = nsstp

1037/tcp = ams

1038/tcp = mtqp

1039/tcp = sbl

1040/tcp = netsaint

1041/tcp = danf-ak2

1042/tcp = afrog

1043/tcp = boinc

1044/tcp = dcutility

1045/tcp = fpitp

1046/tcp = wfremotertm

1047/tcp = neod1

1048/tcp = neod2

1049/tcp = td-postman

1050/tcp = java-or-OTGfileshare

1051/tcp = optima-vnet

1052/tcp = ddt

1053/tcp = remote-as

1054/tcp = brvread

1055/tcp = ansyslmd

1056/tcp = vfo

1057/tcp = startron

1058/tcp = nim

1059/tcp = nimreg

1060/tcp = polestar

1061/tcp = kiosk

1062/tcp = veracity

1063/tcp = kyoceranetdev

1064/tcp = jstel

1065/tcp = syscomlan

1066/tcp = fpo-fns

1067/tcp = instl_boots

1068/tcp = instl_bootc

1069/tcp = cognex-insight

1070/tcp = gmrupdateserv

1071/tcp = bsquare-voip

1072/tcp = cardax

1073/tcp = bridgecontrol

1074/tcp = warmspotMgmt

1075/tcp = rdrmshc

1076/tcp = sns_credit

1077/tcp = imgames

1078/tcp = avocent-proxy

1079/tcp = asprovatalk

1080/tcp = socks

1081/tcp = pvuniwien

1082/tcp = amt-esd-prot

1083/tcp = ansoft-lm-1

1084/tcp = ansoft-lm-2

1085/tcp = webobjects

1086/tcp = cplscrambler-lg

1087/tcp = cplscrambler-in

1088/tcp = cplscrambler-al

1089/tcp = ff-annunc

1090/tcp = ff-fms

1091/tcp = ff-sm

1092/tcp = obrpd

1093/tcp = proofd

1094/tcp = rootd

1095/tcp = nicelink

1096/tcp = cnrprotocol

1097/tcp = sunclustermgr

1098/tcp = rmiactivation


1099/tcp = rmiregistry

1100/tcp = mctp

1102/tcp = adobeserver-1

1104/tcp = xrl

1105/tcp = ftranhc

1106/tcp = isoipsigport-1

1107/tcp = isoipsigport-2

1108/tcp = ratio-adp

1110/tcp = nfsd-status

1111/tcp = lmsocialserver

1112/tcp = msql

1113/tcp = ltp-deepspace

1114/tcp = mini-sql

1117/tcp = ardus-mtrns

1119/tcp = bnetgame

1121/tcp = rmpp

1122/tcp = availant-mgr

1123/tcp = murray

1124/tcp = hpvmmcontrol

1126/tcp = hpvmmdata

1130/tcp = casp

1131/tcp = caspssl

1132/tcp = kvm-via-ip

1137/tcp = trim

1138/tcp = encrypted_admin

1141/tcp = mxomss

1145/tcp = x9-icue

1147/tcp = capioverlan

1148/tcp = elfiq-repl

1149/tcp = bvtsonar

1151/tcp = unizensus

1152/tcp = winpoplanmess

1154/tcp = resacommunity

1163/tcp = sddp

1164/tcp = qsm-proxy

1165/tcp = qsm-gui

1166/tcp = qsm-remote

1169/tcp = tripwire

1174/tcp = fnet-remote-ui

1175/tcp = dossier

1183/tcp = llsurfup-http

1185/tcp = catchpole

1186/tcp = mysql-cluster

1187/tcp = alias

1192/tcp = caids-sensor

1198/tcp = cajo-discovery

1199/tcp = dmidi

1201/tcp = nucleus-sand

1213/tcp = mpc-lifenet

1216/tcp = etebac5

1217/tcp = hpss-ndapi

1218/tcp = aeroflight-ads

1233/tcp = univ-appserver

1234/tcp = hotline

1236/tcp = bvcontrol

1244/tcp = isbconference1

1247/tcp = visionpyramid

1248/tcp = hermes

1259/tcp = opennl-voice

1271/tcp = excw

1272/tcp = cspmlockmgr

1277/tcp = miva-mqs

1287/tcp = routematch

1296/tcp = dproxy

1300/tcp = h323hostcallsc

1301/tcp = ci3-software-1

1309/tcp = jtag-server

1310/tcp = husky

1311/tcp = rxmon

1322/tcp = novation

1328/tcp = ewall

1334/tcp = writesrv

1352/tcp = lotusnotes

1417/tcp = timbuktu-srv1

1433/tcp = ms-sql-s

1434/tcp = ms-sql-m

1443/tcp = ies-lm

1455/tcp = esl-lm

1461/tcp = ibm_wrless_lan

1494/tcp = citrix-ica

1500/tcp = vlsi-lm

1501/tcp = sas-3

1503/tcp = imtc-mcs

1521/tcp = oracle

1524/tcp = ingreslock

1533/tcp = virtual-places

1556/tcp = veritas_pbx

1580/tcp = tn-tl-r1

1583/tcp = simbaexpress

1594/tcp = sixtrak

1600/tcp = issd

1641/tcp = invision

1658/tcp = sixnetudr

1666/tcp = netview-aix-6

1687/tcp = nsjtp-ctrl

1688/tcp = nsjtp-data

1700/tcp = mps-raft

1717/tcp = fj-hdnet

1718/tcp = h323gatedisc

1719/tcp = h323gatestat

1720/tcp = h323q931

1721/tcp = caicci

1723/tcp = pptp

1755/tcp = wms

1761/tcp = landesk-rc

1782/tcp = hp-hcip

1801/tcp = msmq

1805/tcp = enl-name

1812/tcp = radius

1839/tcp = netopia-vo1

1840/tcp = netopia-vo2

1862/tcp = mysql-cm-agent

1863/tcp = msnp

1864/tcp = paradym-31

1875/tcp = westell-stats

1900/tcp = upnp

1914/tcp = elm-momentum

1935/tcp = rtmp

1947/tcp = sentinelsrm

1971/tcp = netop-school

1972/tcp = intersys-cache

1974/tcp = drp

1984/tcp = bigbrother

1998/tcp = x25-svc-port

1999/tcp = tcp-id-port

2000/tcp = cisco-sccp

2001/tcp = dc

2002/tcp = globe

2003/tcp = finger

2004/tcp = mailbox

2005/tcp = deslogin

2006/tcp = invokator

2007/tcp = dectalk

2008/tcp = conf

2009/tcp = news

2010/tcp = search

2013/tcp = raid-am

2020/tcp = xinupageserver

2021/tcp = servexec

2022/tcp = down

2030/tcp = device2

2033/tcp = glogger

2034/tcp = scoremgr

2035/tcp = imsldoc

2038/tcp = objectmanager

2040/tcp = lam

2041/tcp = interbase

2042/tcp = isis

2043/tcp = isis-bcast

2045/tcp = cdfunc

2046/tcp = sdfunc

2047/tcp = dls

2048/tcp = dls-monitor

2049/tcp = nfs

2065/tcp = dlsrpn

2068/tcp = avocentkvm

2099/tcp = h2250-annex-g

2100/tcp = amiganetfs

2103/tcp = zephyr-clt

2105/tcp = eklogin

2106/tcp = ekshell

2107/tcp = msmq-mgmt

2111/tcp = kx

2119/tcp = gsigatekeeper

2121/tcp = ccproxy-ftp

2126/tcp = pktcable-cops

2135/tcp = gris

2144/tcp = lv-ffx

2160/tcp = apc-2160

2161/tcp = apc-agent

2170/tcp = eyetv

2179/tcp = vmrdp

2190/tcp = tivoconnect

2191/tcp = tvbus 

2200/tcp = ici

2222/tcp = EtherNetIP-1

2251/tcp = dif-port

2260/tcp = apc-2260

2288/tcp = netml

2301/tcp = compaqdiag

2323/tcp = 3d-nfsd

2366/tcp = qip-login

2381/tcp = compaq-https

2382/tcp = ms-olap3

2383/tcp = ms-olap4

2393/tcp = ms-olap1

2394/tcp = ms-olap2

2399/tcp = fmpro-fdal

2401/tcp = cvspserver

2492/tcp = groove


2500/tcp = rtsserv

2522/tcp = windb

2525/tcp = ms-v-worlds

2557/tcp = nicetec-mgmt

2601/tcp = zebra

2602/tcp = ripd

2604/tcp = ospfd

2605/tcp = bgpd

2607/tcp = connection

2608/tcp = wag-service

2638/tcp = sybase

2701/tcp = sms-rcinfo

2702/tcp = sms-xfer

2710/tcp = sso-service

2717/tcp = pn-requester

2718/tcp = pn-requester2

2725/tcp = msolap-ptp2

2800/tcp = acc-raid

2809/tcp = corbaloc

2811/tcp = gsiftp

2869/tcp = icslap

2875/tcp = dxmessagebase2

2909/tcp = funk-dialout

2910/tcp = tdaccess

2920/tcp = roboeda

2967/tcp = symantec-av

2968/tcp = enpp

2998/tcp = iss-realsec

3000/tcp = ppp

3001/tcp = nessus

3003/tcp = cgms

3005/tcp = deslogin

3006/tcp = deslogind

3007/tcp = lotusmtap

3011/tcp = trusted-web

3013/tcp = gilatskysurfer

3017/tcp = event_listener

3030/tcp = arepa-cas

3031/tcp = eppc

3052/tcp = powerchute

3071/tcp = csd-mgmt-port

3077/tcp = orbix-loc-ssl

3128/tcp = squid-http

3168/tcp = poweronnud

3211/tcp = avsecuremgmt

3221/tcp = xnm-clear-text

3260/tcp = iscsi

3261/tcp = winshadow

3268/tcp = globalcatLDAP

3269/tcp = globalcatLDAPssl

3283/tcp = netassistant

3300/tcp = ceph 

3306/tcp = mysql

3322/tcp = active-net

3323/tcp = active-net

3324/tcp = active-net

3325/tcp = active-net

3333/tcp = dec-notes

3351/tcp = btrieve

3367/tcp = satvid-datalnk

3369/tcp = satvid-datalnk

3370/tcp = satvid-datalnk

3371/tcp = satvid-datalnk

3372/tcp = msdtc

3389/tcp = ms-wbt-server

3390/tcp = dsc 

3476/tcp = nppmp

3493/tcp = nut

3517/tcp = 802-11-iapp

3527/tcp = beserver-msg-q 

3551/tcp = apcupsd

3580/tcp = nati-svrloc

3659/tcp = apple-sasl

3689/tcp = rendezvous

3690/tcp = svn

3703/tcp = adobeserver-3

3737/tcp = xpanel

3766/tcp = sitewatch-s

3784/tcp = bfd-control

3800/tcp = pwgpsi

3801/tcp = ibm-mgr

3809/tcp = apocd

3814/tcp = neto-dcs

3826/tcp = wormux

3827/tcp = netmpi

3828/tcp = neteh

3851/tcp = spectraport

3869/tcp = ovsam-mgmt

3871/tcp = avocent-adsap

3878/tcp = fotogcad

3880/tcp = igrs

3889/tcp = dandv-tester

3905/tcp = mupdate

3914/tcp = listcrt-port-2

3918/tcp = pktcablemmcops

3920/tcp = exasoftport1

3945/tcp = emcads

3971/tcp = lanrevserver

3986/tcp = mapper-ws_ethd

3995/tcp = iss-mgmt-ssl

3998/tcp = dnx

4000/tcp = remoteanything

4001/tcp = newoak

4002/tcp = mlchat-proxy

4003/tcp = pxc-splr-ft

4004/tcp = pxc-roid

4005/tcp = pxc-pin

4006/tcp = pxc-spvr

4045/tcp = lockd

4111/tcp = xgrid

4125/tcp = rww

4126/tcp = ddrepl

4129/tcp = nuauth

4224/tcp = xtell

4242/tcp = vrml-multi-use

4279/tcp = vrml-multi-use

4321/tcp = rwhois

4343/tcp = unicall

4443/tcp = pharos

4444/tcp = krb524

4445/tcp = upnotifyp

4446/tcp = n1-fwp

4449/tcp = privatewire

4550/tcp = gds-adppiw-db

4567/tcp = tram

4662/tcp = edonkey

4848/tcp = appserv-http

4899/tcp = radmin

4900/tcp = hfcs

4998/tcp = maybe-veritas

5000/tcp = upnp

5001/tcp = commplex-link

5002/tcp = rfe

5003/tcp = filemaker

5004/tcp = avt-profile-1

5009/tcp = airport-admin

5030/tcp = surfpass

5033/tcp = jtnetd-server

5050/tcp = mmcc

5051/tcp = ida-agent

5054/tcp = rlm-admin

5060/tcp = sip

5061/tcp = sip-tls

5080/tcp = onscreen

5087/tcp = biotic

5100/tcp = admd

5101/tcp = admdog

5102/tcp = admeng

5120/tcp = barracuda-bbs

5190/tcp = aol

5200/tcp = targus-getdata 

5221/tcp = 3exmp

5222/tcp = xmpp-client

5225/tcp = hp-server

5226/tcp = hp-status

5269/tcp = xmpp-server

5280/tcp = xmpp-bosh

5298/tcp = presence

5357/tcp = wsdapi

5405/tcp = pcduo

5414/tcp = statusd

5431/tcp = park-agent

5432/tcp = postgresql 

5500/tcp = hotline

5510/tcp = secureidprop 

5550/tcp = sdadmind

5555/tcp = freeciv

5560/tcp = isqlplus

5566/tcp = westec-connect

5631/tcp = pcanywheredata

5633/tcp = beorl

5666/tcp = nrpe

5678/tcp = rrac

5679/tcp = activesync

5718/tcp = dpm

5730/tcp = unieng

5800/tcp = vnc-http

5801/tcp = vnc-http-1

5802/tcp = vnc-http-2

5859/tcp = wherehoo

5900/tcp = vnc

5901/tcp = vnc-1

5902/tcp = vnc-2

5903/tcp = vnc-3

5910/tcp = cm

5911/tcp = cpdlc

5963/tcp = indy


5987/tcp = wbem-rmi

5988/tcp = wbem-http

5989/tcp = wbem-https

5998/tcp = ncd-diag

5999/tcp = ncd-conf

6000/tcp = X11

6001/tcp = X11:1

6002/tcp = X11:2

6003/tcp = X11:3

6004/tcp = X11:4

6005/tcp = X11:5

6006/tcp = X11:6

6007/tcp = X11:7

6009/tcp = X11:9

6025/tcp = x11

6059/tcp = X11:59

6100/tcp = synchronet-db

6101/tcp = backupexec

6106/tcp = isdninfo

6112/tcp = dtspc

6123/tcp = backup-express

6346/tcp = gnutella

6389/tcp = clariion-evr01

6502/tcp = netop-rc

6510/tcp = mcer-port

6543/tcp = mythtv

6547/tcp = powerchuteplus

6566/tcp = sane-port

6567/tcp = esp

6580/tcp = parsec-master

6666/tcp = irc

6667/tcp = irc

6668/tcp = irc

6669/tcp = irc

6689/tcp = tsa

6699/tcp = napster

6788/tcp = smc-http

6789/tcp = ibm-db2-admin

6881/tcp = bittorrent-tracker

6901/tcp = jetstream

6969/tcp = acmsoda

7000/tcp = afs3-fileserver

7001/tcp = afs3-callback

7002/tcp = afs3-prserver

7004/tcp = afs3-kaserver

7007/tcp = afs3-bos

7019/tcp = doceri-ctl

7025/tcp = vmsvc-2

7070/tcp = realserver

7100/tcp = font-service

7200/tcp = fodms

7201/tcp = dlip

7402/tcp = rtps-dd-mt

7443/tcp = oracleas-https

7627/tcp = soap-http

7676/tcp = imqbrokerd

7741/tcp = scriptview

7777/tcp = cbt

7778/tcp = interwise

7800/tcp = asr

7937/tcp = nsrexecd

7938/tcp = lgtomapper

7999/tcp = irdmi2

8000/tcp = http-alt

8001/tcp = vcom-tunnel

8002/tcp = teradataordbms

8007/tcp = ajp12

8008/tcp = http

8009/tcp = ajp13

8010/tcp = xmpp

8021/tcp = ftp-proxy

8022/tcp = oa-system

8042/tcp = fs-agent

8080/tcp = http-proxy

8081/tcp = blackice-icecap

8082/tcp = blackice-alerts

8083/tcp = us-srv

8084/tcp = websnp

8086/tcp = d-s-n

8087/tcp = simplifymedia

8088/tcp = radan-http

8090/tcp = opsmessaging

8100/tcp = xprint-server

8181/tcp = intermapper

8192/tcp = sophos

8193/tcp = sophos

8194/tcp = sophos

8200/tcp = trivnet1

8292/tcp = blp3

8300/tcp = tmi

8333/tcp = bitcoin

8383/tcp = m2mservices

8400/tcp = cvd

8402/tcp = abarsd

8443/tcp = https-alt

8500/tcp = fmtp

8600/tcp = asterix

8800/tcp = sunwebadmin

8873/tcp = dxspider

8888/tcp = sun-answerbook

8899/tcp = ospf-lite

9000/tcp = cslistener

9001/tcp = tor-orport

9002/tcp = dynamid

9009/tcp = pichat

9010/tcp = sdr

9011/tcp = d-star

9040/tcp = tor-trans

9050/tcp = tor-socks

9080/tcp = glrpc

9081/tcp = cisco-aqos

9090/tcp = zeus-admin

9091/tcp = xmltec-xmlmail

9100/tcp = jetdirect

9101/tcp = jetdirect

9102/tcp = jetdirect

9103/tcp = jetdirect

9111/tcp = DragonIDSConsole

9200/tcp = wap-wsp

9207/tcp = wap-vcal-s

9418/tcp = git

9500/tcp = ismserver

9535/tcp = man

9593/tcp = cba8

9594/tcp = msgsys

9595/tcp = pds

9618/tcp = condor

9666/tcp = zoomcp

9876/tcp = sd

9877/tcp = x510

9878/tcp = kca-service

9898/tcp = monkeycom

9900/tcp = iua

9929/tcp = nping-echo

9998/tcp = distinct32

9999/tcp = abyss

10000/tcp = snet-sensor-mgmt

10001/tcp = scp-config

10002/tcp = documentum

10003/tcp = documentum_s

10004/tcp = emcrmirccd

10009/tcp = swdtp-sv

10010/tcp = rxapi

10082/tcp = amandaidx

11110/tcp = sgi-soap

11111/tcp = vce

11967/tcp = sysinfo-sp

12000/tcp = cce4x

12345/tcp = netbus

13722/tcp = netbackup

13782/tcp = netbackup

13783/tcp = netbackup

14000/tcp = scotty-ft

15000/tcp = hydap

15002/tcp = onep-tls

15660/tcp = bex-xr

16000/tcp = fmsas

16001/tcp = fmsascon

16080/tcp = osxwebadmin

16992/tcp = amt-soap-http

16993/tcp = amt-soap-https

19283/tcp = keysrvr

19315/tcp = keyshadow

20000/tcp = dnp

20005/tcp = btx

20222/tcp = ipulse-ics

27000/tcp = flexlm0

30000/tcp = ndmps

31337/tcp = Elite

32768/tcp = filenet-tms

32769/tcp = filenet-rpc

32770/tcp = sometimes-rpc3

32771/tcp = sometimes-rpc5

32772/tcp = sometimes-rpc7

32773/tcp = sometimes-rpc9

32774/tcp = sometimes-rpc11

32775/tcp = sometimes-rpc13

32776/tcp = sometimes-rpc15

32777/tcp = sometimes-rpc17

32778/tcp = sometimes-rpc19

32779/tcp = sometimes-rpc21

32780/tcp = sometimes-rpc23

38292/tcp = landesk-cba

42510/tcp = caerpc

44442/tcp = coldfusion-auth

44443/tcp = coldfusion-auth

49400/tcp = compaqdiag

50000/tcp = ibm-db2

50002/tcp = iiimsf

62078/tcp = iphone-sync


Itu lah kumpulan port yang telah saya kumpulkan hingga saya publiskan ke halaman ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berlangganan di blog dan channel master Wifi Network Solution dengan menekan berlangganan dan subscribe.RULES MASTER LAINNYA:


×
Berita Terbaru Update